Prijelaz na preddiplomski studij sigurnosti smijera zaštite od požara

 

Studenti koji studiraju ili su studirali na nekom drugom visokom učilištu, mogu podnijeti zamolbu za prijelaz, odnosno upis na stručni preddiplomski studij sigurnosti smjera zaštite od požara na Visokoj školi Securus.

Prijave i upisi održavaju se u studentskoj referadi Visoke škole Securus u Puli, Stoja 2, radnim danom od 9:00 do 14:00 sati. 

Zamolbe za prijelaz i upis podnose se na obrascu Visoke škole Securus, u rokovima redovnih prijava i upisa prije početka zimskog semestra.

Nakon upisa na Visoku školu Securus, studenti imaju mogućnost podnošenja zamolbe na obrascu za priznavanje položenih ispita na drugim visokim učilištima.

Uz zamolbu je  obvezno priložiti potrebnu dokumentaciju: popis predmeta za koje se traži priznavanje ispita na Visokoj školi Securus, uvjerenje o položenim ispitima  ili indeks  s prethodnog visokog učilišta i ovjereni izvod nastavnih programa predmeta za koje se traži priznavanje.

Zamolbe bez priložene tražene dokumentacije neće se razmatrati.

Naknada za troškove postupka vrednovanja i priznavanja položenih predmeta i ECTS bodova ostvarenih na nekom drugom visokom učilištu iznosi 550,00 kn.

Temeljem dostavljene dokumentacije Povjerenstvo za vrednovanje i priznavanje položenih predmeta i ECTS bodova, donosi odluku o priznavanju ili nepriznavanju ispita.

Priznavanje i broj priznatih ispita ovisi o ECTS bodovima i podudarnosti nastavnog programa položenih ispita na prijašnjim visokim učilištima i nastavnog programa predmeta na stručnom preddiplomskom studiju sigurnosti smjera zaštite od požara Visoke škole Securus.

Close Menu