Što je potrebno za upis?

Upis se obavlja prema rang listi do ispunjenja upisne kvote, odnosno popune slobodnih upisnih mjesta, objavljenih na web stranici Visoke škole Securus i Visoke škole za Sigurnost u Zagrebu. Prednost pri upisu imaju pristupnici s većim brojem bodova.

Pristupnici koji ostvare dovoljan broj bodova, ali se nalaze na rang listi ispod broja slobodnih upisnih mjesta, stavljaju se na listu čekanja do zaključenja svakog pojedinog upisnog roka. 

Što je potrebno priložiti?

a) tri (3) fotografije, veličine 4×6 cm

b) potvrdu o uplati 2.450,00 kn na ime upisnih troškova i prve rate školarine

Close Menu