Studij se plaća. Cijena po semestru iznosi 8.000 Kn i može se platiti u 4 rate, odnosno 16.000 kn za jednu nastavnu godinu, plativo u 8 rata. Sa studentom se sklapa ugovor s fiksnom cijenom školarinem koja se ne mijenja tijekom cijelog studija.

Za većinu stručnih predmeta postoje skripte. Skripte nisu u cijeni studija. Pristupnici koji ostvare dovoljan broj bodova, ali se nalaze na rang listi ispod broja slobodnih upisnih mjesta, stavljaju se na listu čekanja do zaključenja svakog pojedinog upisnog roka. 

Što ako mi poslodavac želi plaćati troškove školarine?

Ukoliko Vam poslodavac želi plaćati troškove školarine s Vama će potpisati ugovor u kojem bi trebali navesti da će Vam plaćati samo troškove školarine za Vaše redovito izvršavanje studentskih obaveza, a da sve druge dodatne troškove nastale zbog eventualno ponovnog upisa ne položenih predmeta.

Close Menu