Kako se prijaviti za razredbeni postupak i upis?

Upis na stručni preddiplomski studij sigurnosti smjera zaštite od požara na Visokoj školi menadžmenta i sigurnosti Securus u Puli (u daljnjem tekstu: Visoka škola Securus) obavlja se temeljem natječaja za upis, koje u javnom tisku i na svojim mrežnim stranicama zajednički objavljuju Visoka škola Securus i Visoka škola za sigurnost u Zagrebu te rezultata provedenog razredbenog postupka sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Odluci Visoke škole Securus o uvjetima upisa, razredbenom postupku i upisnoj kvoti za upis izvanrednih studenata u prvi semestar preddiplomskog stručnog studija sigurnosti smjera zaštite od požara za akademsku 2018./2019. godinu.

Što je potrebno za razredbeni postupak?

Osnovni uvjeti za pristup razredbenom postupku i upisu je završen četverogodišnji srednjoškolski program obrazovanja u Republici Hrvatskoj, odnosno u inozemstvu.

Dokumenti potrebni za prijavu na razredbeni postupak su:

• obrazac prijave za razredbeni postupak

• svjedodžbe svih razreda srednje škole

• svjedodžba državne mature, svjedodžba ispita državne mature ili maturalna svjedodžba

• uvjerenja ili potvrde o posebnim postignućima i specijalizaciji.

Dokumenti koji se predaju mogu biti originali ili fotokopije uz uvid u originalne dokumente.

Pristupnici s radnim iskustvom mogu ostvariti prednost pri upisu na izvanredni studij ukoliko prilože potvrdu poslodavca da rade na poslovima zaštite od požara i vatrogastva u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Upis na stručni studij

1
ECTS BODOVA
1
SEMESTARA
1
GODINE
Close Menu