Dragi naši kolege,

Pristup Vašem studentskom informacijskom sustavu možete vrišiti pomoću bilo kojeg uređaja korištenjem internet preglednika. Pristup je moguć putem sljedeće poveznice:

http://pretinac.vs-securus.hr

Za sva pitanja o sustavu pretinac, te druga pitanja o studiranju, postavite porukom korištenjem modula za podršku unutar samog sustava ili slanjem elektroničke pošte na info@vs-securus.hr

Vaša tehnička podrška

Close Menu