Izvedbeni plan

Nastavnici i suradnici koji će sudjelovati u izvođenju nastave na studijskom programu, oblici nastave, satnica izvođenja predmeta i ECTS bodovi navedeni su za svaki studij posebno. U nastavku je prikaz izvedbenog plana prema semestrima.

1. GODINA (IZVANREDNI), ZIMSKI SEMESTAR

1. GODINA (IZVANREDNI), LJETNI SEMESTAR

2. GODINA (IZVANREDNI), ZIMSKI SEMESTAR

2. GODINA (IZVANREDNI), LJETNI SEMESTAR

Close Menu