Kalendar nastave

Kalendar nastave je dokument koji služi prije svega za planiranje nastave u akademskoj godini, a dostupan je na mrežnim stranicama Veleučilišta. Istu sadrži odrednice početka i završetka akademske godine, termine održavanja nastave, ispita, blagdana i državnih praznika.

 

Kalendar nastave

Close Menu