Kontaktirajte nas

Potrebne su Vam dodatne informacije?

Sjedište i referada

Visoka škola menadžmenta i sigurnosti Securus
52100 Pula, Stoja 2,
e-mail: info@vs-securus.hr
Tel: +385 52 63 3755 
web:www.vs-securus.hr

Dekan

Petar Vitas, v.pred.,dipl.ing.
e-mail: petar.vitas@ vs-securus.hr
mob.: +385 911121074

Direktor za poslovanje i razvoj (pomoćnik dekana):

Doc.dr.sc. Ivan Toth prof. v. š.

e-mail: ivan.toth@vs-securus.hr
mob.: +385 98421502

Koordinatori studija:

 • Za Pulu

Dino Kozlevac, pred, dipl.ing.sig.
mob.+385 911440310
tel. +385 52 386155
faks +385 52 382 399
e-mail: dino.kozlevac@vziz.hr

 • Za Rijeku

Mladen Šćulac, pred, dipl.ing.sig.
e-mail: mladen.sculac@vz-pgz.hr
mob. +385 912718000
tel. +385 51 359116

 • Tajnica Visoke škole:

Ljiljana Horvat Toth, mag.def.
e-mail: ljiljana.ht@vs-securus.hr
mob.: +385 99 738 0099

 • Voditeljica studentske referade:

Elena Delmonaco
e-mail: elena.delmonaco@vziz.hr
mob.+385 914410037
tel: +385 52 63 3755

 • Službenica za zaštitu osobnih podataka Visoke škole Securus:

  Ljiljana Horvat Toth, dipl.def.

  Visoka škola menadžmenta i sigurnosti Securus:
  Stoja 2
  HR-52100 Pula

  E-pošta: szop@vs-securus.hr

Upis na stručni studij

Posjetite nas

Učionički prostor
(predavaonice) te kabineti nalaze se u Politehnici Pula, Riva 6.

Stoja 2, Pula

Elektronička pošta

Budite slobodni kontaktirati nas porukom elektoničke pošte

info@vs-securus.hr

Nazovite nas

Radno vrijeme studentske službe u Puli je
svaki radni dan od 9 do 15 sati, a dežurstva subotom na telefon

+385 091 441 0037

Proširite vijesti o nama


Facebook


Twitter


Google-plus


Linkedin

Mapa sjedišta

Servisna mapa

Adresa

 • Visoka škola menadžmenta i sigurnosti SECURUS
 • Stoja 2, 52100 Pula
 • Info@vs-securus.hr

Close Menu