U akademskoj 2018./2019. planira se upis 50 studenata u I. godinu studija u Puli na temelju upisnog postupka.
2. Izvanredni studenti sami plaćaju troškove studija ili troškove snosi njihov poslodavac.
3. Financijske obveze studenta ili njegova poslodavca i Škole uređuju se ugovorom.
4. Na studij se mogu upisati sve osobe koje su završile bilo koju četverogodišnju ili trogodišnju srednju školu, a u
upisnom postupku prijeđu upisni prag koji iznosi 360 bodova.
5. Mjerilo za upis bit će uspjeh pristupnika u srednjoj školi. Pri upisu prednost imaju pristupnici koji su završili
verificirani oblik usavršavanja u struci. Za pristupnike s položenom državnom maturom najveći mogući broj
bodova u upisnom postupku iznosi 1000 bodova, od toga 200 bodova može donijeti prosjek svih ocjena, 200
bodova ocjena iz hrvatskog jezika, 200 iz matematike i 200 iz stranog jezika te 200 za posebna postignuća (stručna
specijalizacija iz zaštite na radu ili zaštite od požara u ovlaštenoj ustanovi). Za pristupnike bez državne mature
najveći mogući broj bodova u upisnom postupku iznosi 1000. Od toga najviše 800 bodova može donijeti
srednjoškolski uspjeh, a 200 bodova donosi specijalizacija u struci i/ili srednjoškolsko obrazovanje vatrogasnog
smjera.
6. Prijave za upis pristupnika bez državne mature s potrebnim dokumentima primaju se u prvom krugu od 01.
listpada do zaključno 30. studenog. Prijave se šalju poštom na adresu Škole u Puli ili predaju osobno u studentskoj
službi.
7. Povjerenstvo za upis utvrdit će ljestvicu poretka pristupnika i odrediti pristupnike koji su stekli pravo upisa.
Ljestvica poretka bit će izvješena na oglasnoj ploči Visoke škole u Puli i istaknuta na web stranici Visoke škole.
8. Pristupnici koji su stekli pravo upisa bit će o tome i pismeno obaviješteni.
9. Prijave za upis pristupnika bez državne mature, osim molbe, moraju sadržavati punu adresu te preslike sljedećih
dokumenata:
a) završne svjedodžbe srednje škole (maturalna svjedodžba)
b) svjedodžbi svih razreda srednje škole
c) rodnog lista

Close Menu