Office365

Svim našim dragim studentima i nastavnicima, putem Office365 usluge omogućujemo pohranu vlastitih podataka u oblaku u visini od 1 Tb, elektroničku poštu te komunikacijsko - kolaboracijsku okolinu za suradnju s…

Continue Reading

Odgovor na potrebe EU

Republika Hrvatska ulaskom u Europsku uniju uskladila je svoje zakonodavstvo na polju zaštite isigurnosti s odgovarajućim konvencijama kojih je potpisnica, kao i smjernicama EU iz čega proizlazi inužnost školovanja stručnjaka…

Continue Reading
Close Menu