O Veleučilištu menadžmenta i sigurnosti Securus

Veleučilište menadžmenta i sigurnosti Securus iz Pule je visokoškolska ustanova upisana u Upisnik visokih učilišta Republike Hrvatske i članica je Zbora veleučilišta Republike Hrvatske.

Veleučilište menadžmenta i sigurnosti Securus izvodi stručni prijediplomski studij vatrogastva i zaštite od požara. Nastavni program realizira se uz pomoć suvremenih tehnologija koji se obnavlja i nadopunjava te stoga omogućava svojim polaznicima lakše usvajanje znanja koje će im, izlaskom na tržište rada, osigurati zapošljavanje i napredovanje u poslu, odnosno egzistenciju u nekoj od današnjih suvremenih tvrtki i ustanova.

Veleučilište menadžmenta i sigurnosti Securus ustrojena je kao jedinstvena nastavna, stručna, znanstvena i poslovna ustrojstvena cjelina.
Veleučilištem menadžmenta i sigurnosti Securus upravlja Upravno vijeće koje skrbi o ostvarivanju djelatnosti Veleučilišta i zakonitosti rada, racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa.

Čelnik Veleučilišta menadžmenta i sigurnosti Securus je dekan koji predstavlja, zastupa i rukovodi Veleučilištem te predsjedava Vijećem veleučilišta. Vijeće veleučilišta je stručno tijelo Veleučilišta menadžmenta i sigurnosti Securus koje raspravlja i odlučuje o akademskim, stručnim, studentskim, nastavnim i znanstvenim pitanjima rada Veleučilišta. 

Studentski zbor Veleučilišta menadžmenta i sigurnosti Securus kao studentsko predstavničko tijelo štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima Veleučilišta te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Naše predavaonice

Želimo našim studentima omogućiti kvalitetne uvijete studiranja i skloni smo ne odustajati od detalja.

Veleučilište menadžmenta i sigurnosti Securus, od svog osnutka njeguje propisane norme i prakse sukladno ESG standardu.

Smatramo da će Istra zauzeti važnu ulogu u obrazovanju kroz specifične i jedinstvene stručne studijske programe u Europi u području vatrogastva i zaštite od požara, a čiji će nositelj biti Veleučilište Securus.

Close Menu