O Visokoj školi Securus

Visoka škola Securus iz Pule je visokoškolska ustanova upisana u Upisnik visokih učilišta Republike Hrvatske i članica je Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske.

Visoka škola Securus zajedno sa Visokom školom sigurnosti iz Zagreba izvodi preddiplomski stručni studij sigurnosti smjera zaštite od požara. Nastavni program realizira se uz pomoć suvremenih tehnologija koji se obnavlja i nadopunjava te stoga omogućava svojim polaznicima lakše usvajanje znanja koje će im, izlaskom na tržište rada, osigurati zapošljavanje i napredovanje u poslu, odnosno egzistenciju u nekoj od današnjih suvremenih tvrtki i ustanova.

Visoka škola Securus ustrojena je kao jedinstvena nastavna, stručna, znanstvena i poslovna ustrojstvena cjelina.
Visokom školom Securus upravlja Upravno vijeće koje skrbi o ostvarivanju djelatnosti Visoke škole i zakonitosti rada, racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa.

Čelnik Visoke škole Securus je dekan koji predstavlja, zastupa i rukovodi Visokom školom te predsjedava Stručnim vijećem. Stručno vijeće je stručno tijelo Visoke škole Securus koje raspravlja i odlučuje o akademskim, stručnim, studentskim, nastavnim i znanstvenim pitanjima rada Visoke škole. 

Studentski zbor Visoke škole Securus kao studentsko predstavničko tijelo štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima Visoke škole te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Naše predavaonice

Želimo našim studentima omogućiti kvalitetne uvijete studiranja i skloni smo ne odustajati od detalja.

Visoka škola menadžmenta i sigurnosti Securus, od svog osnutka njeguje propisane norme i prakse sukladno ESG standardu.

Smatramo da će Istra zauzeti važnu ulogu u obrazovanju kroz specifične i jedinstvene stručne studijske programe u Europi u području vatrogastva i zaštite od požara, a čiji će nositelj biti Securus.

Close Menu