Misija i vizija

Misija Visoke škole Securus je obavljati djelatnost visokog obrazovanja u skladu s društveno odgovornim principima i akademskom izvrsnošću, stvarati i razvijati visokoobrazovne kompetentne stručnjake i odgovorne nositelje budućeg razvoja sigurnosti društvene zajednice.

Vizija Visoke škole Securus je razviti se u tehnološki suvremenu hrvatsku visokoobrazovnu ustanovu konkurentnu u zemljama Europske unije zbog posebnosti svojih stručnih studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja te akademske izvrsnosti stvarane na Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Visoka škola će provoditi specifične stručne i specijalističke diplomske stručne studije iz područja sigurnosti i prilagođavati se potrebama današnjeg Hrvatskog i Europskog tržišta rada, vodeći računa da studenti tijekom studiranja dobiju potrebne ishode učenja i kompetencije koje će im osigurati lakše zapošljavanje i uspješnu karijeru. Cilj nam je da ta znanja, koja kroz svoj studij i cjeloživotno učenje studenti stječu, budu primjerena najnovijim spoznajama i tehnologijama današnjeg svijeta znanosti i struke te potrebama vatrogastva, civilne zaštite, gospodarstva i društvene zajednice.

Suvremeno opremljeni prostori, predavaonice, vježbaone i laboratoriji, optimalan broj studenata po pojedinim studijskim programima i stavljanje studenata u centar obrazovnog sustava, omogućavanje mobilnosti i napredovanja studenata, studiranje na daljinu i izvođenje programa na engleskom jeziku, njihovo kontinuirano praćenje i prilagođavanje stvarnim potrebama tržišta rada, kao i mnoštvo drugih noviteta, smisao je i vodilja po kojoj će Visoka škola razvijati svoje resurse i nastavni proces.

Close Menu