Zbog pokretanja i provedbe postupka akreditacije Veleučilišta menadžmenta i sigurnosti Securus, a radi dobivanja dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje preddiplomskog stručnog studija vatrogastva i zaštite od požara, nećemo ove akademske godine 2019./2020. upisivati nove studente u prvi semestar prve godine izvanrednog zajedničkog preddiplomskog stručnog studija sigurnosti smjera zaštite od požara. Studentska služba će do završetka postupka akreditacije zaprimati samo neformalne prijave o zainteresiranosti za upis na novi izvanredni preddiplomski stručni studij vatrogastva i zaštite od požara Veleučilišta Securus u Puli čiji početak se planira s 1. ožujkom 2020. godine. Odluka o neupisivanju studenata u akademskoj godini 2019./2020.

Close Menu