Republika Hrvatska ulaskom u Europsku uniju uskladila je svoje zakonodavstvo na polju zaštite i
sigurnosti s odgovarajućim konvencijama kojih je potpisnica, kao i smjernicama EU iz čega proizlazi i
nužnost školovanja stručnjaka sigurnosti.

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija imaju, pod jednakim uvjetima utvrđenim
zakonom, svi pristupnici unutar broja utvrđenog za upis studenata, koji su završili gimnaziju, tehničku ili
drugu četverogodišnju ili trogodišnju srednju školu i prešli upisni prag na upisnom postupku.

Stručni studij završava polaganjem svih ispita i obavljanjem stručne prakse. Studentima koji završe studij
izdaje se diploma i suplement – dopunska isprava o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku s podatcima o
studentu, stečenom nazivu, stupnju kvalifikacije, načinu studiranja, uspjehu na studiju i stečenim
kompetencijama…

Close Menu