Prijelaz s drugog Veleučilišta na Veleučilište Securus, priznavanje ispita i uvjeti upisa na preddiplomski studij sigurnosti smjera zaštite od požara

Studenti koji studiraju ili su studirali na srodnom studiju na nekom drugom visokom učilištu, mogu podnijeti zamolbu za prijelaz, odnosno upis na stručni preddiplomski studij sigurnosti smjera zaštite od požara na Veleučilištu Securus.
 

Student prijelaznik uz zamolbu za prijelaz i priznavanje ispita obvezno mora priložiti slijedeću dokumentaciju: popis predmeta za koje se traži priznavanje ispita na Veleučilištu Securus, uvjerenje o položenim ispitima ili indeks s prethodnog visokog učilišta i ovjereni izvod nastavnih programa za predmete za koje traži priznavanje.

Zamolbe bez priložene tražene dokumentacije neće se razmatrati.

Temeljem dostavljene dokumentacije vrednovanja i priznavanja položenih predmeta i ECTS bodova, dekan donosi rješenje o priznavanju ili nepriznavanju ispita.

Priznavanje i broj priznatih ispita ovisi o ECTS bodovima i podudarnosti nastavnog programa položenih ispita na prijašnjim Veleučilištima ili visokim učilištima i nastavnog programa predmeta na stručnom preddiplomskom studiju sigurnosti smjera zaštite od požara Veleučilišta Securus.

 

Close Menu