Razredbeni postupak

Razredbeni postupak se provodi na Veleučilištu Securus, a obuhvaća pristupnike koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature. Pravo prijave na razredbeni postupak imaju osobe koje su završile četverogodišnji srednjoškolski program obrazovanja u Republici Hrvatskoj ili ekvivalentnu srednju školu u inozemstvu. Strani državljani obavezni su podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije Agenciji za odgoj i obrazovanje ukoliko se radi o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima te Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ukoliko se radi o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima.

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha iz srednje škole i posebnih uspjeha tijekom i/ili nakon srednjoškolskog obrazovanja te specijalizacija u struci.

Što je potrebno priložiti?

Uz obrazac za prijavu na razredbeni postupak, koji se može popuniti u Studentskoj referadi ili na mrežnim stranicama Veleučilišta, prilaže se po jedan primjerak neovjerene kopije slijedećih dokumenata:

  • preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole
  • preslika svjedodžbe položene državne mature
  • preslika završne svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja (za pristupnike koji su četverogodišnji srednjoškolski program završili prije 2010. godine.)
  • dokaz o promjeni prezimena u slučaju da je pristupnik/ca od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio prezime
  • preslika dokumenta na kojemu je vidljiv OIB.

Bodovanje na razredbenom postupku

Maksimalni mogući broj bodova koji pristupnik može ostvariti na razredbenom postupku je 1.000, a  mjerila za bodovanje na razredbenom postupku su:

– 40 do 200 bodova za opći uspjeh u srednjoj školi,
– 40 do 200 bodova za uspjeh na državnoj maturi iz hrvatskog jezika,
– 40 do 200 bodova za uspjeh na državnoj maturi iz matematike,
– 40 do 200 i bodova za uspjeh na državnoj maturi iz stranog jezika,
– do 200 dodatnih bodova za posebna postignuća (stručna specijalizacija iz zaštite od požara, vatrogastva, civilne zaštite.

Pristupnici stječu pravo upisa temeljem mjesta na rang liste unutar broja slobodnih upisnih mjesta na
svakom razredbenom postupku, uz uvjet da su na razredbenom postupku ostvarili najmanje: 360 bodova.

Pristupnici koji su stekli pravo upisa bit će o tome i pismeno obaviješteni.

Upis na stručni studij

360
MAKSIMALNO BODOVA
1
MINIMALNO BODOVA
Close Menu