Što je potrebno za upis?

Upis se obavlja prema rang listi do ispunjenja upisne kvote, odnosno popune slobodnih upisnih mjesta, objavljenih na web stranici Veleučilišta Securus. Prednost pri upisu imaju pristupnici s većim brojem bodova.

Pristupnici koji ostvare dovoljan broj bodova, ali se nalaze na rang listi ispod broja slobodnih upisnih mjesta, stavljaju se na listu čekanja do zaključenja svakog pojedinog upisnog roka. 

Što je potrebno priložiti na upisu?

a) Na uvid se donose originali svjedodžbi svih razreda srednje škole, svjedodžbe o položenoj državnoj maturi ili završne svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja.

b) dvije (2) fotografije, veličine 4×6 cm

c)  Dokaz o uplati upisnih troškova u iznosu od 65 EUR (490kn) i prve rate školarine u iznosu od 331,25 EUR (2496kn) za upisanu akademsku godinu.

 

Close Menu