Studentski zbor

Studentski zbor Veleučilišta  Securus u Puli kao studentsko predstavničko tijelo štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima Veleučilišta Securus te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Studenti sudjeluju u upravljanju Veleučilištem kroz studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo studenata Veleučilišta.

Studentski zbor na visokoj školi:

  • donosi plan i program rada studentskog zbora
  • imenuje studentskog pravobranitelja
  • brine o kvaliteti života studenata, studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente
  • potiče izvannastavne aktivnosti studenata
Close Menu