Kako se prijaviti za razredbeni postupak i upis?

Upis na stručni prijediplomski studij Vatrogastva i zaštite od požara Veleučilišta Securus   obavlja se temeljem Odluke  o uvjetima za upis i upisnoj kvoti za upis studenata u prvi semestar prijediplomskog studij Vatrogastva i zaštite od požara.

Na stručni prijediplomski studij Vatrogastva i zaštite od požara Veleučilišta Securus  u Puli mogu se upisati pristupnici koji su završili najmanje četverogodišnji srednjoškolski program i položili državnu maturu. Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature, za upis na stručne prijediplomske studije na Veleučilištu polažu se ispiti obveznog dijela državne mature na osnovnoj razini. Pristupnici se za upis na studij prijavljuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) odnosno putem stranice Postani student

Iznimno, upisati se mogu i pristupnici bez položene državne mature a koji su četverogodišnji srednjoškolski program završili prije 2010. godine.

Sukladno Odluci o upisu osoba sa invaliditetom Veleučilišta pristupnici sa utvrđenim invaliditetom imaju pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote uz uvjet da prijeđu razredbeni postupak.

Dodatne informacije o upisima na stručne prijediplomske studije mogu se dobiti i putem e-mail adrese info@vs-securus.hr

Što je potrebno za razredbeni postupak?

Osnovni uvjeti za pristup razredbenom postupku i upisu je završen četverogodišnji srednjoškolski program obrazovanja u Republici Hrvatskoj, odnosno u inozemstvu.

Dokumenti potrebni za prijavu na razredbeni postupak su:

• obrazac prijave za razredbeni postupak

• svjedodžbe svih razreda srednje škole

• svjedodžba državne mature, svjedodžba ispita državne mature ili maturalna svjedodžba

• uvjerenja ili potvrde o posebnim postignućima i specijalizaciji.

Dokumenti koji se predaju mogu biti originali ili fotokopije uz uvid u originalne dokumente.

Pristupnici s radnim iskustvom mogu ostvariti prednost pri upisu na izvanredni studij ukoliko prilože potvrdu poslodavca da rade na poslovima zaštite od požara i vatrogastva u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Upis na stručni studij

1
ECTS BODOVA
1
SEMESTARA
1
GODINE
Close Menu