Uvažavajući preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja koja se odnosi na upise na preddiplomske studije, obavještavamo Vas da Veleučilište menadžmenta i sigurnosti Securus neće upisivati kandidate sa završenom trogodišnjom srednjom školom u akademskoj 2019./2020. godini.
U skladu s člankom 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 52/14, 7/17 i 68/18) učenici koji su završili trogodišnju srednju školu imaju pravo nastaviti školovanje, a završe li 4. godinu mogu pristupiti državnoj maturi i razredbenom postupku za upis na Veleučilište menadžmenta i sigurnosti Securus.

Close Menu